Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Cel szkolenia:
Uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo w różnym stopniu.

Wymagania:
Dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzenie zatrudnienia w placówce oświatowej.

Program kursu:
Oligofrenopedagogika
Pedagogika specjalna
Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
Psychologia
Pedagogika
Rewalidacja indywidualna
Metodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo

Uzyskane uprawnienia:
Kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo w różnym stopniu

Czas trwania:
260 godzin

Najbliższy termin rozpoczęcia:
0000-00-00, godz. 00:00

Informacje dodatkowe:
Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne (2 razy w miesiącu) w budynku ZDZ w Zamościu, ul. Peowiaków 5.

Cena
1250 zł

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzaminy z 6 modułów.